Dark Revelations Volume 2

-

Op 20 oktober 2005 kwam Konami met de Yu-Gi-Oh! set Dark Revelations Volume 2. Dit is de vierde herdruk set in het TCG en onderdeel van de zeven sets uit 2005. Zo vind je in deze set toffe kaarten, zoals Dark Magician of Chaos.

Dark Revelations Volume 2 Cardlist

Kaart nummerNaamZeldzaamheidCategorie
DR2-EN001“Ojama Yellow”CommonNormal Monster
DR2-EN002“Ojama Black”CommonNormal Monster
DR2-EN003“Soul Tiger”CommonNormal Monster
DR2-EN004“Big Koala”CommonNormal Monster
DR2-EN005“Des Kangaroo”CommonEffect Monster
DR2-EN006“Crimson Ninja”CommonFlip monster
DR2-EN007“Strike Ninja”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN008“Gale Lizard”CommonFlip monster
DR2-EN009“Spirit of the Pot of Greed”CommonEffect Monster
DR2-EN010“Chopman the Desperate Outlaw”CommonEffect Monster
DR2-EN011“Sasuke Samurai #3”CommonEffect Monster
DR2-EN012“D.D. Scout Plane”RareEffect Monster
DR2-EN013“Berserk Gorilla”RareEffect Monster
DR2-EN014“Freed the Brave Wanderer”Super RareEffect Monster
DR2-EN015“Coach Goblin”CommonEffect Monster
DR2-EN016“Witch Doctor of Chaos”CommonFlip monster
DR2-EN017“Chaos Necromancer”CommonEffect Monster
DR2-EN018“Chaosrider Gustaph”Super RareEffect Monster
DR2-EN019“Inferno”CommonEffect Monster
DR2-EN020“Fenrir”RareEffect Monster
DR2-EN021“Gigantes”CommonEffect Monster
DR2-EN022“Silpheed”CommonEffect Monster
DR2-EN023“Chaos Sorcerer”CommonEffect Monster
DR2-EN024“Gren Maju Da Eiza”CommonEffect Monster
DR2-EN025“Black Luster Soldier – Envoy of the Beginning”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN026“Drillago”RareEffect Monster
DR2-EN027“Lekunga”RareEffect Monster
DR2-EN028“Lord Poison”CommonEffect Monster
DR2-EN029“Bowganian”CommonEffect Monster
DR2-EN030“Granadora”CommonEffect Monster
DR2-EN031“Fuhma Shuriken”CommonEquip Spell Card
DR2-EN032“Heart of the Underdog”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN033“Wild Nature’s Release”RareNormal Spell Card
DR2-EN034“Ojama Delta Hurricane!!”CommonNormal Spell Card
DR2-EN035“Stumbling”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN036“Chaos End”CommonNormal Spell Card
DR2-EN037“Yellow Luster Shield”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN038“Chaos Greed”CommonNormal Spell Card
DR2-EN039“D.D. Designator”Super RareNormal Spell Card
DR2-EN040“D.D. Borderline”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN041“Recycle”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN042“Primal Seed”CommonNormal Spell Card
DR2-EN043“Thunder Crash”CommonNormal Spell Card
DR2-EN044“Dimension Distortion”CommonNormal Spell Card
DR2-EN045“Reload”Super RareQuick-Play Spell Card
DR2-EN046“Soul Absorption”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN047“Big Burn”Super RareNormal Trap Card
DR2-EN048“Blasting the Ruins”CommonNormal Trap Card
DR2-EN049“Cursed Seal of the Forbidden Spell”CommonCounter Trap Card
DR2-EN050“Tower of Babel”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN051“Spatial Collapse”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN052“Chain Disappearance”RareNormal Trap Card
DR2-EN053“Zero Gravity”CommonNormal Trap Card
DR2-EN054“Dark Mirror Force”Super RareNormal Trap Card
DR2-EN055“Energy Drain”CommonNormal Trap Card
DR2-EN056“Chaos Emperor Dragon – Envoy of the End”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN057“Giga Gagagigo”CommonNormal Monster
DR2-EN058“Mad Dog of Darkness”CommonNormal Monster
DR2-EN059“Neo Bug”CommonNormal Monster
DR2-EN060“Sea Serpent Warrior of Darkness”CommonNormal Monster
DR2-EN061“Terrorking Salmon”CommonNormal Monster
DR2-EN062“Blazing Inpachi”CommonNormal Monster
DR2-EN063“Burning Algae”CommonEffect Monster
DR2-EN064“The Thing in the Crater”CommonEffect Monster
DR2-EN065“Molten Zombie”CommonEffect Monster
DR2-EN066“Dark Magician of Chaos”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN067“Gora Turtle of Illusion”CommonEffect Monster
DR2-EN068“Manticore of Darkness”Super RareEffect Monster
DR2-EN069“Stealth Bird”RareEffect Monster
DR2-EN070“Sacred Crane”CommonEffect Monster
DR2-EN071“Enraged Battle Ox”CommonEffect Monster
DR2-EN072“Don Turtle”CommonEffect Monster
DR2-EN073“Balloon Lizard”CommonEffect Monster
DR2-EN074“Dark Driceratops”CommonEffect Monster
DR2-EN075“Hyper Hammerhead”CommonEffect Monster
DR2-EN076“Black Tyranno”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN077“Anti-Aircraft Flower”CommonEffect Monster
DR2-EN078“Prickle Fairy”CommonEffect Monster
DR2-EN079“Pinch Hopper”CommonEffect Monster
DR2-EN080“Skull-Mark Ladybug”CommonEffect Monster
DR2-EN081“Insect Princess”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN082“Amphibious Bugroth MK-3”RareEffect Monster
DR2-EN083“Torpedo Fish”CommonEffect Monster
DR2-EN084“Levia-Dragon – Daedalus”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN085“Orca Mega-Fortress of Darkness”RareEffect Monster
DR2-EN086“Cannonball Spear Shellfish”CommonEffect Monster
DR2-EN087“Mataza the Zapper”RareEffect Monster
DR2-EN088“Guardian Angel Joan”Super RareEffect Monster
DR2-EN089“Manju of the Ten Thousand Hands”CommonEffect Monster
DR2-EN090“Getsu Fuhma”CommonEffect Monster
DR2-EN091“Ryu Kokki”Super RareEffect Monster
DR2-EN092“Gryphon’s Feather Duster”CommonNormal Spell Card
DR2-EN093“Stray Lambs”RareNormal Spell Card
DR2-EN094“Smashing Ground”CommonNormal Spell Card
DR2-EN095“Dimension Fusion”Super RareNormal Spell Card
DR2-EN096“Dedication through Light and Darkness”Super RareQuick-Play Spell Card
DR2-EN097“Salvage”CommonNormal Spell Card
DR2-EN098“Ultra Evolution Pill”CommonNormal Spell Card
DR2-EN099“Multiplication of Ants”CommonNormal Spell Card
DR2-EN100“Earth Chant”CommonRitual Spell Card
DR2-EN101“Jade Insect Whistle”CommonNormal Spell Card
DR2-EN102“Destruction Ring”CommonNormal Trap Card
DR2-EN103“Fiend’s Hand Mirror”CommonNormal Trap Card
DR2-EN104“Compulsory Evacuation Device”RareNormal Trap Card
DR2-EN105“A Hero Emerges”CommonNormal Trap Card
DR2-EN106“Self-Destruct Button”CommonNormal Trap Card
DR2-EN107“Curse of Darkness”RareContinuous Trap Card
DR2-EN108“Begone, Knave!”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN109“DNA Transplant”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN110“Robbin’ Zombie”RareContinuous Trap Card
DR2-EN111“Trap Jammer”RareCounter Trap Card
DR2-EN112“Invader of Darkness”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN113“Gogiga Gagagigo”CommonNormal Monster
DR2-EN114“Warrior of Zera”CommonNormal Monster
DR2-EN115“Sealmaster Meisei”CommonNormal Monster
DR2-EN116“Mystical Shine Ball”CommonNormal Monster
DR2-EN117“Metal Armored Bug”CommonNormal Monster
DR2-EN118“The Agent of Judgment – Saturn”Super RareEffect Monster
DR2-EN119“The Agent of Wisdom – Mercury”CommonEffect Monster
DR2-EN120“The Agent of Creation – Venus”CommonEffect Monster
DR2-EN121“The Agent of Force – Mars”CommonEffect Monster
DR2-EN122“The Unhappy Girl”CommonEffect Monster
DR2-EN123“Soul-Absorbing Bone Tower”CommonEffect Monster
DR2-EN124“The Kick Man”CommonEffect Monster
DR2-EN125“Vampire Lady”CommonEffect Monster
DR2-EN126“Stone Statue of the Aztecs”RareEffect Monster
DR2-EN127“Rocket Jumper”CommonEffect Monster
DR2-EN128“Avatar of The Pot”CommonEffect Monster
DR2-EN129“Legendary Jujitsu Master”CommonEffect Monster
DR2-EN130“Gear Golem the Moving Fortress”Super RareEffect Monster
DR2-EN131“KA-2 Des Scissors”CommonEffect Monster
DR2-EN132“Needle Burrower”RareEffect Monster
DR2-EN133“Sonic Jammer”CommonFlip monster
DR2-EN134“Blowback Dragon”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN135“Zaborg the Thunder Monarch”Super RareEffect Monster
DR2-EN136“Atomic Firefly”CommonEffect Monster
DR2-EN137“Mermaid Knight”RareEffect Monster
DR2-EN138“Piranha Army”CommonEffect Monster
DR2-EN139“Two Thousand Needles”CommonEffect Monster
DR2-EN140“Disc Fighter”CommonEffect Monster
DR2-EN141“Arcane Archer of the Forest”CommonEffect Monster
DR2-EN142“Lady Ninja Yae”CommonEffect Monster
DR2-EN143“Goblin King”CommonEffect Monster
DR2-EN144“Solar Flare Dragon”CommonEffect Monster
DR2-EN145“White Magician Pikeru”CommonEffect Monster
DR2-EN146“Archlord Zerato”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN147“Opti-Camouflage Armor”CommonEquip Spell Card
DR2-EN148“Mystik Wok”CommonQuick-Play Spell Card
DR2-EN149“Enemy Controller”Super RareQuick-Play Spell Card
DR2-EN150“Burst Stream of Destruction”Super RareNormal Spell Card
DR2-EN151“Monster Gate”CommonNormal Spell Card
DR2-EN152“Amplifier”RareEquip Spell Card
DR2-EN153“Weapon Change”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN154“The Sanctuary in the Sky”CommonField Spell Card
DR2-EN155“Earthquake”CommonNormal Spell Card
DR2-EN156“Talisman of Trap Sealing”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN157“Goblin Thief”CommonNormal Spell Card
DR2-EN158“Backfire”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN159“Micro Ray”CommonNormal Trap Card
DR2-EN160“Light of Judgment”CommonNormal Trap Card
DR2-EN161“Talisman of Spell Sealing”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN162“Wall of Revealing Light”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN163“Solar Ray”CommonNormal Trap Card
DR2-EN164“Ninjitsu Art of Transformation”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN165“Beckoning Light”CommonNormal Trap Card
DR2-EN166“Draining Shield”RareNormal Trap Card
DR2-EN167“Armor Break”CommonCounter Trap Card
DR2-EN168“Mazera DeVille”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN169“Gigobyte”CommonNormal Monster
DR2-EN170“Mokey Mokey”CommonNormal Monster
DR2-EN171“Kozaky”CommonNormal Monster
DR2-EN172“Fiend Scorpion”CommonNormal Monster
DR2-EN173“Pharaoh’s Servant”CommonNormal Monster
DR2-EN174“Pharaonic Protector”CommonNormal Monster
DR2-EN175“Spirit of the Pharaoh”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN176“Theban Nightmare”RareEffect Monster
DR2-EN177“Aswan Apparition”CommonEffect Monster
DR2-EN178“Protector of the Sanctuary”RareEffect Monster
DR2-EN179“Nubian Guard”CommonEffect Monster
DR2-EN180“Legacy Hunter”Super RareEffect Monster
DR2-EN181“Desertapir”CommonFlip monster
DR2-EN182“Sand Gambler”CommonEffect Monster
DR2-EN183“3-Hump Lacooda”CommonEffect Monster
DR2-EN184“Ghost Knight of Jackal”Ultra RareEffect Monster
DR2-EN185“Absorbing Kid from the Sky”CommonEffect Monster
DR2-EN186“Elephant Statue of Blessing”CommonEffect Monster
DR2-EN187“Elephant Statue of Disaster”CommonEffect Monster
DR2-EN188“Spirit Caller”CommonFlip monster
DR2-EN189“Emissary of the Afterlife”Super RareEffect Monster
DR2-EN190“Grave Protector”CommonEffect Monster
DR2-EN191“Double Coston”RareEffect Monster
DR2-EN192“Regenerating Mummy”CommonEffect Monster
DR2-EN193“Night Assailant”RareFlip monster
DR2-EN194“Man-Thro’ Tro'”CommonEffect Monster
DR2-EN195“King of the Swamp”CommonEffect Monster
DR2-EN196“Emissary of the Oasis”CommonEffect Monster
DR2-EN197“Special Hurricane”RareNormal Spell Card
DR2-EN198“Order to Charge”CommonQuick-Play Spell Card
DR2-EN199“Sword of the Soul-Eater”CommonEquip Spell Card
DR2-EN200“Dust Barrier”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN201“Soul Reversal”CommonQuick-Play Spell Card
DR2-EN202“Spell Economics”RareContinuous Spell Card
DR2-EN203“Blessings of the Nile”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN204“7”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN205“Level Limit – Area B”RareContinuous Spell Card
DR2-EN206“Enchanting Fitting Room”CommonNormal Spell Card
DR2-EN207“The Law of the Normal”CommonNormal Spell Card
DR2-EN208“Dark Magic Attack”Ultra RareNormal Spell Card
DR2-EN209“Delta Attacker”CommonNormal Spell Card
DR2-EN210“Thousand Energy”CommonNormal Spell Card
DR2-EN211“Triangle Power”CommonNormal Spell Card
DR2-EN212“The Third Sarcophagus”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN213“The Second Sarcophagus”CommonContinuous Spell Card
DR2-EN214“The First Sarcophagus”Super RareContinuous Trap Card
DR2-EN215“Dora of Fate”CommonNormal Trap Card
DR2-EN216“Judgment of the Desert”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN217“Human-Wave Tactics”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN218“Curse of Anubis”Super RareNormal Trap Card
DR2-EN219“Desert Sunlight”CommonNormal Trap Card
DR2-EN220“Des Counterblow”RareContinuous Trap Card
DR2-EN221“Labyrinth of Nightmare”CommonContinuous Trap Card
DR2-EN222“Soul Resurrection”RareContinuous Trap Card
DR2-EN223“Order to Smash”CommonNormal Trap Card
DR2-EN224“The End of Anubis”Ultra RareEffect Monster
Dark Revelation Volume 2 Cardlist | Bron: Yugioh.fandom.com

Booster Packs Yu-Gi-Oh!

Zie bij yugiohkaarten.nl de gehele lijst met Yu-Gi-Oh! Booster Packs. De totale lijst begint met het jaar 2002 en loopt door tot de meest recente sets. Vind daarachter de volledige cardlists en zie de art van de Booster box en Booster Pack.

Yu-Gi-Oh! sets uit 2005

De set Dark Revelation Volume 2 komt uit het jaar 2005 en valt onder een van de zeven sets. De andere Yu-Gi-Oh! sets uit 2005 zijn:

Jeffrey
Jeffreyhttps://yugiohkaarten.nl
Vroeger groot fan van YuGiOh! en nu de hobby weer aan het herpakken. Schrijf graag artikelen over nieuws, personages en andere onderwerpen zodat ik zelf ook weer kennis krijg.

Share this article

Recent posts

Popular categories

Vorig artikel
Volgend artikel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Recent comments