Dark Revelations Volume 1

-

Op 19 maart 2005 kwam de tweede set van dat jaar uit met de naam: Dark Revelations Volume 1. In totaal is dit de zestiende set van Yu-Gi-Oh! TCG en bevat een hoop kaarten, waaronder ‘Pharaonic Guardian’ en ‘Dark Crisis’. Verder is dit de eerste set die Tip Cards bevat, die waren nog niet eerder uitgebracht in Booster Packs.

Tip Cards in Yu-Gi-Oh!

Elk pakket van Dark Revelations Volume 1 bevat 12 kaarten in plaats van de gebruikelijke 9. Daarbij bevat elke booster pack een speciale ‘Tip Card’, die een speciale tip bevat om je spelkennis te vergroten.

Dark Revelations Volume 1 Cardlist

De set Dark Revelations Volume 1 bevat in totaal 267 kaarten en hieronder vind je de cardlist:

  • 15 Ultra Rares
  • 20 Super Rares
  • 30 Rares
  • 202 Commons
Card numberNameRarityCategory
DR1-EN001“Master Kyonshee”CommonNormal Monster
DR1-EN002“Kabazauls”CommonNormal Monster
DR1-EN003“Inpachi”CommonNormal Monster
DR1-EN004“Dark Jeroid”RareEffect Monster
DR1-EN005“Newdoria”RareEffect Monster
DR1-EN006“Helpoemer”Super RareEffect Monster
DR1-EN007“Gravekeeper’s Spy”CommonFlip monster
DR1-EN008“Gravekeeper’s Curse”CommonEffect Monster
DR1-EN009“Gravekeeper’s Guard”CommonFlip monster
DR1-EN010“Gravekeeper’s Spear Soldier”CommonEffect Monster
DR1-EN011“Gravekeeper’s Vassal”CommonEffect Monster
DR1-EN012“Gravekeeper’s Watcher”CommonEffect Monster
DR1-EN013“Gravekeeper’s Chief”RareEffect Monster
DR1-EN014“Gravekeeper’s Cannonholder”CommonEffect Monster
DR1-EN015“Gravekeeper’s Assailant”CommonEffect Monster
DR1-EN016“A Man with Wdjat”CommonEffect Monster
DR1-EN017“Mystical Knight of Jackal”Super RareEffect Monster
DR1-EN018“A Cat of Ill Omen”CommonFlip monster
DR1-EN019“Yomi Ship”CommonEffect Monster
DR1-EN020“Winged Sage Falcos”CommonEffect Monster
DR1-EN021“An Owl of Luck”CommonFlip monster
DR1-EN022“Charm of Shabti”CommonEffect Monster
DR1-EN023“Cobra Jar”CommonFlip monster
DR1-EN024“Spirit Reaper”RareEffect Monster
DR1-EN025“Nightmare Horse”CommonEffect Monster
DR1-EN026“Reaper on the Nightmare”RareEffect Fusion Monster
DR1-EN027“Dark Designator”CommonNormal Spell Card
DR1-EN028“Card Shuffle”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN029“Reasoning”CommonNormal Spell Card
DR1-EN030“Dark Room of Nightmare”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN031“Different Dimension Capsule”CommonNormal Spell Card
DR1-EN032“Necrovalley”Super RareField Spell Card
DR1-EN033“Buster Rancher”CommonEquip Spell Card
DR1-EN034“Hieroglyph Lithograph”CommonNormal Spell Card
DR1-EN035“Dark Snake Syndrome”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN036“Terraforming”CommonNormal Spell Card
DR1-EN037“Banner of Courage”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN038“Metamorphosis”CommonNormal Spell Card
DR1-EN039“Royal Tribute”CommonNormal Spell Card
DR1-EN040“Reversal Quiz”CommonNormal Spell Card
DR1-EN041“Coffin Seller”Super RareContinuous Trap Card
DR1-EN042“Curse of Aging”CommonNormal Trap Card
DR1-EN043“Barrel Behind the Door”RareCounter Trap Card
DR1-EN044“Raigeki Break”CommonNormal Trap Card
DR1-EN045“Narrow Pass”CommonContinuous Trap Card
DR1-EN046“Disturbance Strategy”CommonNormal Trap Card
DR1-EN047“Trap of Board Eraser”CommonCounter Trap Card
DR1-EN048“Rite of Spirit”CommonNormal Trap Card
DR1-EN049“Non Aggression Area”CommonNormal Trap Card
DR1-EN050“D. Tribe”CommonNormal Trap Card
DR1-EN051“Lava Golem”Ultra RareEffect Monster
DR1-EN052“Byser Shock”Ultra RareEffect Monster
DR1-EN053“Question”Super RareNormal Spell Card
DR1-EN054“Rope of Life”RareNormal Trap Card
DR1-EN055“Nightmare Wheel”Ultra RareContinuous Trap Card
DR1-EN056“People Running About”CommonNormal Monster
DR1-EN057“Oppressed People”CommonNormal Monster
DR1-EN058“United Resistance”CommonNormal Monster
DR1-EN059“X-Head Cannon”RareNormal Monster
DR1-EN060“Y-Dragon Head”RareUnion monster
DR1-EN061“Z-Metal Tank”RareUnion monster
DR1-EN062“Dark Blade”CommonNormal Monster
DR1-EN063“Pitch-Dark Dragon”CommonUnion monster
DR1-EN064“Kiryu”CommonUnion monster
DR1-EN065“Decayed Commander”CommonEffect Monster
DR1-EN066“Zombie Tiger”CommonUnion monster
DR1-EN067“Giant Orc”CommonEffect Monster
DR1-EN068“Second Goblin”CommonUnion monster
DR1-EN069“Vampiric Orchis” (als “Vampire Orchis”)CommonEffect Monster
DR1-EN070“Des Dendle”CommonUnion monster
DR1-EN071“Burning Beast”CommonUnion monster
DR1-EN072“Freezing Beast”CommonUnion monster
DR1-EN073“Union Rider”CommonEffect Monster
DR1-EN074“D.D. Crazy Beast”CommonEffect Monster
DR1-EN075“Spell Canceller”Ultra RareEffect Monster
DR1-EN076“Neko Mane King”CommonEffect Monster
DR1-EN077“Helping Robo for Combat”CommonEffect Monster
DR1-EN078“Dimension Jar”CommonFlip monster
DR1-EN079“Great Phantom Thief”CommonEffect Monster
DR1-EN080“Roulette Barrel”CommonEffect Monster
DR1-EN081“Paladin of White Dragon”Super RareEffect Ritual Monster
DR1-EN082“White Dragon Ritual”CommonRitual Spell Card
DR1-EN083“Frontline Base”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN084“Demotion”CommonEquip Spell Card
DR1-EN085“Combination Attack”CommonQuick-Play Spell Card
DR1-EN086“Kaiser Colosseum”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN087“Autonomous Action Unit”CommonEquip Spell Card
DR1-EN088“Poison of the Old Man”CommonQuick-Play Spell Card
DR1-EN089“Ante”CommonNormal Spell Card
DR1-EN090“Dark Core”CommonNormal Spell Card
DR1-EN091“Raregold Armor”CommonEquip Spell Card
DR1-EN092“Metalsilver Armor”CommonEquip Spell Card
DR1-EN093“Kishido Spirit”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN094“Tribute Doll”CommonNormal Spell Card
DR1-EN095“Wave-Motion Cannon”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN096“Huge Revolution”CommonNormal Trap Card
DR1-EN097“Thunder of Ruler”CommonNormal Trap Card
DR1-EN098“Spell Shield Type-8”Super RareCounter Trap Card
DR1-EN099“Meteorain”CommonNormal Trap Card
DR1-EN100“Pineapple Blast”CommonNormal Trap Card
DR1-EN101“Secret Barrel”CommonNormal Trap Card
DR1-EN102“Physical Double”CommonNormal Trap Card
DR1-EN103“Rivalry of Warlords”CommonContinuous Trap Card
DR1-EN104“Formation Union”CommonNormal Trap Card
DR1-EN105“Adhesion Trap Hole”CommonNormal Trap Card
DR1-EN106“XY-Dragon Cannon”RareEffect Fusion Monster
DR1-EN107“XYZ-Dragon Cannon”Ultra RareEffect Fusion Monster
DR1-EN108“XZ-Tank Cannon”RareEffect Fusion Monster
DR1-EN109“YZ-Tank Dragon”RareEffect Fusion Monster
DR1-EN110“Great Angus”CommonNormal Monster
DR1-EN111“Aitsu”CommonNormal Monster
DR1-EN112“Sonic Duck”CommonNormal Monster
DR1-EN113“Luster Dragon”CommonNormal Monster
DR1-EN114“Amazoness Paladin”CommonEffect Monster
DR1-EN115“Amazoness Fighter”CommonEffect Monster
DR1-EN116“Amazoness Swords Woman”Super RareEffect Monster
DR1-EN117“Amazoness Blowpiper”CommonEffect Monster
DR1-EN118“Amazoness Tiger”CommonEffect Monster
DR1-EN119“Skilled White Magician”RareEffect Monster
DR1-EN120“Skilled Dark Magician”RareEffect Monster
DR1-EN121“Apprentice Magician”CommonEffect Monster
DR1-EN122“Old Vindictive Magician”CommonFlip monster
DR1-EN123“Chaos Command Magician”Super RareEffect Monster
DR1-EN124“Magical Marionette”CommonEffect Monster
DR1-EN125“Pixie Knight”CommonEffect Monster
DR1-EN126“Breaker the Magical Warrior”Ultra RareEffect Monster
DR1-EN127“Magical Plant Mandragola”CommonFlip monster
DR1-EN128“Magical Scientist”RareEffect Monster
DR1-EN129“Royal Magical Library”CommonEffect Monster
DR1-EN130“Armor Exe”CommonEffect Monster
DR1-EN131“Tribe-Infecting Virus”RareEffect Monster
DR1-EN132“Des Koala”RareFlip monster
DR1-EN133“Dark Scorpion – Cliff the Trap Remover” (als “Cliff the Trap Remover”)CommonEffect Monster
DR1-EN134“Magical Merchant”CommonFlip monster
DR1-EN135“Koitsu”CommonUnion monster
DR1-EN136“Cat’s Ear Tribe”CommonEffect Monster
DR1-EN137“Ultimate Obedient Fiend”CommonEffect Monster
DR1-EN138“Dark Cat with White Tail”CommonFlip monster
DR1-EN139“Amazoness Spellcaster”CommonNormal Spell Card
DR1-EN140“Continuous Destruction Punch”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN141“Big Bang Shot”RareEquip Spell Card
DR1-EN142“Gather Your Mind”CommonNormal Spell Card
DR1-EN143“Mass Driver”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN144“Senri Eye”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN145“Emblem of Dragon Destroyer”CommonNormal Spell Card
DR1-EN146“Jar Robber”CommonQuick-Play Spell Card
DR1-EN147“My Body as a Shield”CommonQuick-Play Spell Card
DR1-EN148“Spellbook Organization” (als “Pigeonholing Books of Spell”)CommonQuick-Play Spell Card
DR1-EN149“Mega Ton Magical Cannon”CommonNormal Spell Card
DR1-EN150“Pitch-Black Power Stone”CommonContinuous Trap Card
DR1-EN151“Amazoness Archers”Super RareNormal Trap Card
DR1-EN152“Dramatic Rescue”RareNormal Trap Card
DR1-EN153“Exhausting Spell”CommonNormal Trap Card
DR1-EN154“Hidden Spellbook” (als “Hidden Book of Spell”)CommonNormal Trap Card
DR1-EN155“Miracle Restoring”CommonNormal Trap Card
DR1-EN156“Remove Brainwashing”CommonContinuous Trap Card
DR1-EN157“Disarmament”CommonNormal Trap Card
DR1-EN158“Anti-Spell”CommonCounter Trap Card
DR1-EN159“The Spell Absorbing Life”CommonNormal Trap Card
DR1-EN160“Dark Paladin”Ultra RareEffect Fusion Monster
DR1-EN161“Double Spell”Ultra RareNormal Spell Card
DR1-EN162“Diffusion Wave-Motion”Ultra RareNormal Spell Card
DR1-EN163“Battle Footballer”CommonNormal Monster
DR1-EN164“Nin-Ken Dog”CommonNormal Monster
DR1-EN165“Acrobat Monkey”CommonNormal Monster
DR1-EN166“Arsenal Summoner”CommonFlip monster
DR1-EN167“Guardian Elma”CommonEffect Monster
DR1-EN168“Guardian Ceal”RareEffect Monster
DR1-EN169“Guardian Grarl”RareEffect Monster
DR1-EN170“Guardian Baou”CommonEffect Monster
DR1-EN171“Guardian Kay’est”CommonEffect Monster
DR1-EN172“Guardian Tryce”CommonEffect Monster
DR1-EN173“Cyber Raider”CommonEffect Monster
DR1-EN174“Reflect Bounder”Super RareEffect Monster
DR1-EN175“Little-Winguard”CommonEffect Monster
DR1-EN176“Des Feral Imp”CommonFlip monster
DR1-EN177“Different Dimension Dragon”Super RareEffect Monster
DR1-EN178“Shinato, King of a Higher Plane”Super RareEffect Ritual Monster
DR1-EN179“Dark Flare Knight”Super RareEffect Fusion Monster
DR1-EN180“Mirage Knight”Super RareEffect Monster
DR1-EN181“Berserk Dragon”Super RareEffect Monster
DR1-EN182“Exodia Necross”Super RareEffect Monster
DR1-EN183“Gyaku-Gire Panda”CommonEffect Monster
DR1-EN184“Blindly Loyal Goblin”CommonEffect Monster
DR1-EN185“Despair from the Dark”CommonEffect Monster
DR1-EN186“Maju Garzett”CommonEffect Monster
DR1-EN187“Fear from the Dark”RareEffect Monster
DR1-EN188“Dark Scorpion – Chick the Yellow”CommonEffect Monster
DR1-EN189“D.D. Warrior Lady”Super RareEffect Monster
DR1-EN190“Thousand Needles”CommonEffect Monster
DR1-EN191“Shinato’s Ark”CommonRitual Spell Card
DR1-EN192“A Deal with Dark Ruler”CommonQuick-Play Spell Card
DR1-EN193“Contract with Exodia”CommonNormal Spell Card
DR1-EN194“Butterfly Dagger – Elma”RareEquip Spell Card
DR1-EN195“Shooting Star Bow – Ceal”CommonEquip Spell Card
DR1-EN196“Gravity Axe – Grarl”CommonEquip Spell Card
DR1-EN197“Wicked-Breaking Flamberge – Baou”CommonEquip Spell Card
DR1-EN198“Rod of Silence – Kay’est”CommonEquip Spell Card
DR1-EN199“Twin Swords of Flashing Light – Tryce”CommonEquip Spell Card
DR1-EN200“Precious Cards from Beyond”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN201“Rod of the Mind’s Eye”CommonEquip Spell Card
DR1-EN202“Fairy of the Spring”CommonNormal Spell Card
DR1-EN203“Token Thanksgiving”CommonNormal Spell Card
DR1-EN204“Morale Boost”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN205“Non-Spellcasting Area”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN206“Different Dimension Gate”RareContinuous Spell Card
DR1-EN207“Final Attack Orders”CommonContinuous Trap Card
DR1-EN208“Staunch Defender”CommonNormal Trap Card
DR1-EN209“Ojama Trio”CommonNormal Trap Card
DR1-EN210“Arsenal Robber”CommonNormal Trap Card
DR1-EN211“Skill Drain”RareContinuous Trap Card
DR1-EN212“Really Eternal Rest”CommonNormal Trap Card
DR1-EN213Kaiser GliderUltra RareEffect Monster
DR1-EN214“Interdimensional Matter Transporter”Ultra RareNormal Trap Card
DR1-EN215“Cost Down”Ultra RareNormal Spell Card
DR1-EN216“Gagagigo”CommonNormal Monster
DR1-EN217“D.D. Trainer”CommonNormal Monster
DR1-EN218“Ojama Green”CommonNormal Monster
DR1-EN219“Archfiend Soldier”CommonNormal Monster
DR1-EN220“Pandemonium Watchbear”CommonEffect Monster
DR1-EN221“Sasuke Samurai #2”CommonEffect Monster
DR1-EN222“Dark Scorpion – Gorg the Strong”CommonEffect Monster
DR1-EN223“Dark Scorpion – Meanae the Thorn”CommonEffect Monster
DR1-EN224“Outstanding Dog Marron”CommonEffect Monster
DR1-EN225“Great Maju Garzett”CommonEffect Monster
DR1-EN226“Iron Blacksmith Kotetsu”CommonFlip monster
DR1-EN227“Goblin of Greed”CommonEffect Monster
DR1-EN228“Mefist the Infernal General”CommonEffect Monster
DR1-EN229“Vilepawn Archfiend”CommonEffect Monster
DR1-EN230“Shadowknight Archfiend”CommonEffect Monster
DR1-EN231“Darkbishop Archfiend”CommonEffect Monster
DR1-EN232“Desrook Archfiend”CommonEffect Monster
DR1-EN233“Infernalqueen Archfiend”CommonEffect Monster
DR1-EN234“Terrorking Archfiend”Super RareEffect Monster
DR1-EN235“Skull Archfiend of Lightning”Ultra RareEffect Monster
DR1-EN236“Metallizing Parasite – Lunatite”CommonUnion monster
DR1-EN237“Tsukuyomi”CommonSpirit monster
DR1-EN238“Mudora”RareEffect Monster
DR1-EN239“Keldo”CommonEffect Monster
DR1-EN240“Kelbek”CommonEffect Monster
DR1-EN241“Zolga”CommonEffect Monster
DR1-EN242“Agido”CommonEffect Monster
DR1-EN243“Legendary Flame Lord”RareEffect Ritual Monster
DR1-EN244“Dark Master – Zorc”Super RareEffect Ritual Monster
DR1-EN245“Spell Reproduction”CommonNormal Spell Card
DR1-EN246“Dragged Down into the Grave”CommonNormal Spell Card
DR1-EN247“Incandescent Ordeal”CommonRitual Spell Card
DR1-EN248“Contract with the Abyss”CommonRitual Spell Card
DR1-EN249“Contract with the Dark Master”CommonRitual Spell Card
DR1-EN250“Falling Down”CommonEquip Spell Card
DR1-EN251“Checkmate”CommonNormal Spell Card
DR1-EN252“Cestus of Dagla”CommonEquip Spell Card
DR1-EN253“Final Countdown”CommonNormal Spell Card
DR1-EN254“Archfiend’s Oath”CommonContinuous Spell Card
DR1-EN255“Mustering of the Dark Scorpions”CommonNormal Spell Card
DR1-EN256“Pandemonium”RareField Spell Card
DR1-EN257“Altar for Tribute”CommonNormal Trap Card
DR1-EN258“Frozen Soul”CommonNormal Trap Card
DR1-EN259“Battle-Scarred”CommonContinuous Trap Card
DR1-EN260“Dark Scorpion Combination”CommonNormal Trap Card
DR1-EN261“Archfiend’s Roar”CommonNormal Trap Card
DR1-EN262“Dice Re-Roll”CommonNormal Trap Card
DR1-EN263“Spell Vanishing”RareCounter Trap Card
DR1-EN264“Sakuretsu Armor”CommonNormal Trap Card
DR1-EN265“Ray of Hope”CommonNormal Trap Card
DR1-EN266“Blast Held by a Tribute”Ultra RareNormal Trap Card
DR1-EN267“Judgment of Anubis”Ultra RareCounter Trap Card
Dark Revelations Volume 1 Cardlist | Bron: Yugioh.fandom.com

Booster Packs Yu-Gi-Oh!

Zie hier de gehele lijst met alle Yu-Gi-Oh! Booster Packs. De totale lijst geeft inzicht in alle sets inclusief de volledige cardlists. De lijst begint bij 2002 en gaat zo door tot de meest recente sets.

Sets uit 2005 Yu-Gi-Oh!

De set Dark Revelations Volume 1 behoort tot een van de zeven sets uit 2005. De andere sets uit het jaar 2005 zijn:

Jeffrey
Jeffreyhttps://yugiohkaarten.nl
Vroeger groot fan van YuGiOh! en nu de hobby weer aan het herpakken. Schrijf graag artikelen over nieuws, personages en andere onderwerpen zodat ik zelf ook weer kennis krijg.

Share this article

Recent posts

Popular categories

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Recent comments