Dark Revelation Volume 3

-

De laatste set van het jaar 2006 is Dark Revelation Volume 3. Waarbij dit logischerwijs de derde variant is. De andere twee varianten zijn uitgebracht in 2005 onder volume 2 en volume 1. Elke keer brengt Konami met Dark Revelation een gecombineerde herdrukset uit met daarin een groot aantal kaarten.

Gecombineerde herdrukset

De set Dark Revelation Volume 3 is een gecombineerde herdrukset. Dit houdt in dat de set meerdere herdrukken bevat van voorgaande sets. Zo vind je kaarten van Soul of the Duelist, Rise of Destiny, Flaming Eternity en The Lost Millennium.

Dark Revelation Volume 3 Cardlist

De set Dark Revelation Volume 3 bevat in totaal 240 kaarten onder de volgende zeldzaamheid:

  • 16 Ultra Rare
  • 28 Super Rare
  • 56 Rare
  • 140 Common
Kaart nummer NaamZeldzaamheidCategorie
DR3-EN001“Charcoal Inpachi”RareNormal Monster
DR3-EN002“Neo Aqua Madoor”CommonNormal Monster
DR3-EN003“Skull Dog Marron”CommonNormal Monster
DR3-EN004“Goblin Calligrapher”CommonNormal Monster
DR3-EN005“Ultimate Insect LV1”RareEffect Monster
DR3-EN006“Horus the Black Flame Dragon LV4”RareEffect Monster
DR3-EN007“Horus the Black Flame Dragon LV6”Super RareEffect Monster
DR3-EN008“Horus the Black Flame Dragon LV8”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN009“Dark Mimic LV1”CommonFlip monster
DR3-EN010“Dark Mimic LV3”RareEffect Monster
DR3-EN011“Mystic Swordsman LV2”RareEffect Monster
DR3-EN012“Mystic Swordsman LV4”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN013“Armed Dragon LV3”CommonEffect Monster
DR3-EN014“Armed Dragon LV5”RareEffect Monster
DR3-EN015“Armed Dragon LV7”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN016“Horus’ Servant”CommonEffect Monster
DR3-EN017“Black Dragon’s Chick”CommonEffect Monster
DR3-EN018“Malice Doll of Demise”CommonEffect Monster
DR3-EN019“Ninja Grandmaster Sasuke”RareEffect Monster
DR3-EN020“Rafflesia Seduction”RareFlip monster
DR3-EN021“Ultimate Baseball Kid”CommonEffect Monster
DR3-EN022“Mobius the Frost Monarch”Super RareEffect Monster
DR3-EN023“Element Dragon”CommonEffect Monster
DR3-EN024“Element Soldier”CommonEffect Monster
DR3-EN025“Howling Insect”CommonEffect Monster
DR3-EN026“Masked Dragon”CommonEffect Monster
DR3-EN027“Mind on Air”RareEffect Monster
DR3-EN028“Unshaven Angler”CommonEffect Monster
DR3-EN029“The Trojan Horse”CommonEffect Monster
DR3-EN030“Nobleman-Eater Bug”CommonFlip monster
DR3-EN031“Enraged Muka Muka”CommonEffect Monster
DR3-EN032“Hade-Hane”CommonFlip monster
DR3-EN033“Penumbral Soldier Lady”Super RareEffect Monster
DR3-EN034“Ojama King”RareEffect Fusion Monster
DR3-EN035“Master of Oz”RareFusion Monster
DR3-EN036“Sanwitch”CommonFusion Monster
DR3-EN037“Dark Factory of Mass Production”CommonNormal Spell Card
DR3-EN038“Hammer Shot”RareNormal Spell Card
DR3-EN039“Mind Wipe”CommonQuick-Play Spell Card
DR3-EN040“Abyssal Designator”CommonNormal Spell Card
DR3-EN041“Level Up!”CommonNormal Spell Card
DR3-EN042“Inferno Fire Blast”Ultra RareNormal Spell Card
DR3-EN043“Ectoplasmer”Super RareContinuous Spell Card
DR3-EN044“The Graveyard in the Fourth Dimension”CommonNormal Spell Card
DR3-EN045“Two-Man Cell Battle”CommonContinuous Spell Card
DR3-EN046“Big Wave Small Wave”CommonNormal Spell Card
DR3-EN047“Fusion Weapon”CommonEquip Spell Card
DR3-EN048“Ritual Weapon”CommonEquip Spell Card
DR3-EN049“Taunt”CommonNormal Trap Card
DR3-EN050“Absolute End”CommonNormal Trap Card
DR3-EN051“Spirit Barrier”RareContinuous Trap Card
DR3-EN052“Ninjitsu Art of Decoy”CommonContinuous Trap Card
DR3-EN053“Enervating Mist”RareContinuous Trap Card
DR3-EN054“Heavy Slump”CommonNormal Trap Card
DR3-EN055“Greed”Super RareContinuous Trap Card
DR3-EN056“Mind Crush”CommonNormal Trap Card
DR3-EN057“Null and Void”Super RareOnbekend
DR3-EN058“Gorgon’s Eye”CommonNormal Trap Card
DR3-EN059“Cemetery Bomb”CommonOnbekend
DR3-EN060“Hallowed Life Barrier”Super RareNormal Trap Card
DR3-EN061“Woodborg Inpachi”CommonNormal Monster
DR3-EN062“Mighty Guard”CommonNormal Monster
DR3-EN063“Bokoichi the Freightening Car”CommonNormal Monster
DR3-EN064“Harpie Girl”CommonNormal Monster
DR3-EN065“The Creator”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN066“The Creator Incarnate”CommonEffect Monster
DR3-EN067“Ultimate Insect LV3”RareEffect Monster
DR3-EN068“Mystic Swordsman LV6”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN069“Silent Swordsman LV3”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN070“Nightmare Penguin”CommonEffect Monster
DR3-EN071“Heavy Mech Support Platform”CommonUnion monster
DR3-EN072“Perfect Machine King”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN073“Element Magician”CommonEffect Monster
DR3-EN074“Element Saurus”CommonEffect Monster
DR3-EN075“Roc from the Valley of Haze”CommonEffect Monster
DR3-EN076“Sasuke Samurai #4”RareEffect Monster
DR3-EN077“Harpie Lady 1”CommonEffect Monster
DR3-EN078“Harpie Lady 2”CommonEffect Monster
DR3-EN079“Harpie Lady 3”CommonEffect Monster
DR3-EN080“Raging Flame Sprite”CommonEffect Monster
DR3-EN081“Thestalos the Firestorm Monarch”Super RareEffect Monster
DR3-EN082“Eagle Eye”CommonEffect Monster
DR3-EN083“Tactical Espionage Expert”CommonEffect Monster
DR3-EN084“Invasion of Flames”CommonEffect Monster
DR3-EN085“Creeping Doom Manta”CommonEffect Monster
DR3-EN086“Pitch-Black Warwolf”CommonEffect Monster
DR3-EN087“Mirage Dragon”CommonEffect Monster
DR3-EN088“Gaia Soul the Combustible Collective”RareEffect Monster
DR3-EN089“Fox Fire”CommonEffect Monster
DR3-EN090“Big Core”Super RareOnbekend
DR3-EN091“Fusilier Dragon, the Dual-Mode Beast”RareEffect Monster
DR3-EN092“Dekoichi the Battlechanted Locomotive”RareFlip monster
DR3-EN093“A-Team: Trap Disposal Unit”RareEffect Monster
DR3-EN094“Homunculus the Alchemic Being”CommonEffect Monster
DR3-EN095“Dark Blade the Dragon Knight”RareEffect Fusion Monster
DR3-EN096“Mokey Mokey King”CommonEffect Fusion Monster
DR3-EN097“Serial Spell”RareQuick-Play Spell Card
DR3-EN098“Harpies’ Hunting Ground”CommonField Spell Card
DR3-EN099“Triangle Ecstasy Spark”Super RareNormal Spell Card
DR3-EN100“Necklace of Command”RareEquip Spell Card
DR3-EN101“Machine Duplication”RareNormal Spell Card
DR3-EN102“Flint”RareEquip Spell Card
DR3-EN103“Mokey Mokey Smackdown”CommonContinuous Spell Card
DR3-EN104“Back to Square One”CommonNormal Spell Card
DR3-EN105“Monster Reincarnation”Super RareNormal Spell Card
DR3-EN106“Ballista of Rampart Smashing”CommonEquip Spell Card
DR3-EN107“Lighten the Load”CommonContinuous Spell Card
DR3-EN108“Malice Dispersion”CommonQuick-Play Spell Card
DR3-EN109“Tragedy”Super RareNormal Trap Card
DR3-EN110“Divine Wrath”Super RareCounter Trap Card
DR3-EN111“Xing Zhen Hu”CommonContinuous Trap Card
DR3-EN112“Rare Metalmorph”RareContinuous Trap Card
DR3-EN113“Fruits of Kozaky’s Studies”CommonNormal Trap Card
DR3-EN114“Mind Haxorz”CommonNormal Trap Card
DR3-EN115“Fuh-Rin-Ka-Zan”CommonNormal Trap Card
DR3-EN116“Chain Burst”RareContinuous Trap Card
DR3-EN117“Pikeru’s Circle of Enchantment”Super RareNormal Trap Card
DR3-EN118“Spell Purification”CommonNormal Trap Card
DR3-EN119“Astral Barrier”CommonContinuous Trap Card
DR3-EN120“Covering Fire”RareNormal Trap Card
DR3-EN121“Space Mambo”CommonNormal Monster
DR3-EN122“Divine Dragon Ragnarok”CommonNormal Monster
DR3-EN123“Chu-Ske the Mouse Fighter”CommonNormal Monster
DR3-EN124“Insect Knight”CommonNormal Monster
DR3-EN125“Sacred Phoenix of Nephthys”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN126“Hand of Nephthys”CommonEffect Monster
DR3-EN127“Ultimate Insect LV5”RareEffect Monster
DR3-EN128“Silent Swordsman LV5”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN129“Granmarg the Rock Monarch”Super RareEffect Monster
DR3-EN130“Element Valkyrie”CommonEffect Monster
DR3-EN131“Element Doom”CommonEffect Monster
DR3-EN132“Maji-Gire Panda”CommonEffect Monster
DR3-EN133“Catnipped Kitty”CommonEffect Monster
DR3-EN134“Behemoth the King of All Animals”Super RareEffect Monster
DR3-EN135“Big-Tusked Mammoth”RareEffect Monster
DR3-EN136“Kangaroo Champ”CommonEffect Monster
DR3-EN137“Hyena”CommonEffect Monster
DR3-EN138“Blade Rabbit”CommonEffect Monster
DR3-EN139“Mecha-Dog Marron”CommonEffect Monster
DR3-EN140“Blast Magician”Super RareEffect Monster
DR3-EN141“Chiron the Mage”RareEffect Monster
DR3-EN142“Gearfried the Swordmaster”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN143“Armed Samurai – Ben Kei”CommonEffect Monster
DR3-EN144“Shadowslayer”RareEffect Monster
DR3-EN145“Golem Sentry”CommonEffect Monster
DR3-EN146“Abare Ushioni”CommonEffect Monster
DR3-EN147“The Light – Hex-Sealed Fusion”CommonEffect Monster
DR3-EN148“The Dark – Hex-Sealed Fusion”CommonEffect Monster
DR3-EN149“The Earth – Hex-Sealed Fusion”CommonEffect Monster
DR3-EN150“Whirlwind Prodigy”CommonEffect Monster
DR3-EN151“Flame Ruler”CommonEffect Monster
DR3-EN152“Firebird”CommonEffect Monster
DR3-EN153“Rescue Cat”CommonEffect Monster
DR3-EN154“Brain Jacker”RareFlip monster
DR3-EN155“Gatling Dragon”Ultra RareEffect Fusion Monster
DR3-EN156“King Dragun”Super RareEffect Fusion Monster
DR3-EN157“A Feather of the Phoenix”Super RareNormal Spell Card
DR3-EN158“Poison Fangs”CommonContinuous Spell Card
DR3-EN159“Spell Absorption”RareContinuous Spell Card
DR3-EN160“Lightning Vortex”Super RareNormal Spell Card
DR3-EN161“Meteor of Destruction”RareNormal Spell Card
DR3-EN162“Swords of Concealing Light”RareContinuous Spell Card
DR3-EN163“Spiral Spear Strike”RareContinuous Spell Card
DR3-EN164“Release Restraint”CommonNormal Spell Card
DR3-EN165“Centrifugal Field”CommonField Spell Card
DR3-EN166“Fulfillment of the Contract”CommonEquip Spell Card
DR3-EN167“Re-Fusion”CommonEquip Spell Card
DR3-EN168“The Big March of Animals”CommonQuick-Play Spell Card
DR3-EN169“Cross Counter”RareNormal Trap Card
DR3-EN170“Pole Position”CommonContinuous Trap Card
DR3-EN171“Penalty Game!”RareNormal Trap Card
DR3-EN172“Threatening Roar”CommonNormal Trap Card
DR3-EN173“Phoenix Wing Wind Blast”RareNormal Trap Card
DR3-EN174“Good Goblin Housekeeping”CommonNormal Trap Card
DR3-EN175“Beast Soul Swap”CommonNormal Trap Card
DR3-EN176“Assault on GHQ”RareNormal Trap Card
DR3-EN177“D.D. Dynamite”CommonNormal Trap Card
DR3-EN178“Deck Devastation Virus”Super RareNormal Trap Card
DR3-EN179“Elemental Burst”CommonNormal Trap Card
DR3-EN180“Forced Ceasefire”RareNormal Trap Card
DR3-EN181“Elemental Hero Avian”CommonOnbekend
DR3-EN182“Elemental Hero Burstinatrix”CommonOnbekend
DR3-EN183“Elemental Hero Clayman”CommonOnbekend
DR3-EN184“Elemental Hero Sparkman”CommonOnbekend
DR3-EN185“Winged Kuriboh”Super RareEffect Monster
DR3-EN186“Ancient Gear Golem”Ultra RareEffect Monster
DR3-EN187“Ancient Gear Beast”RareEffect Monster
DR3-EN188“Ancient Gear Soldier”CommonEffect Monster
DR3-EN189“Millennium Scorpion”RareEffect Monster
DR3-EN190“Ultimate Insect LV7”Super RareEffect Monster
DR3-EN191“Lost Guardian”CommonEffect Monster
DR3-EN192“Hieracosphinx”Super RareEffect Monster
DR3-EN193“Criosphinx”RareEffect Monster
DR3-EN194“Moai Interceptor Cannons”CommonEffect Monster
DR3-EN195“Megarock Dragon”Super RareEffect Monster
DR3-EN196“Dummy Golem”CommonFlip monster
DR3-EN197“Grave Ohja”RareEffect Monster
DR3-EN198“Mine Golem”CommonEffect Monster
DR3-EN199“Monk Fighter”CommonEffect Monster
DR3-EN200“Master Monk”Super RareEffect Monster
DR3-EN201“Guardian Statue”CommonEffect Monster
DR3-EN202“Medusa Worm”CommonEffect Monster
DR3-EN203“D.D. Survivor”RareEffect Monster
DR3-EN204“Mid Shield Gardna”RareEffect Monster
DR3-EN205“White Ninja”CommonFlip monster
DR3-EN206“Aussa the Earth Charmer”CommonFlip monster
DR3-EN207“Eria the Water Charmer”CommonFlip monster
DR3-EN208“Hiita the Fire Charmer”CommonFlip monster
DR3-EN209“Wynn the Wind Charmer”CommonFlip monster
DR3-EN210“Batteryman AA”CommonEffect Monster
DR3-EN211“Des Wombat”CommonEffect Monster
DR3-EN212“King of the Skull Servants”CommonEffect Monster
DR3-EN213“Reshef the Dark Being”Ultra RareEffect Ritual Monster
DR3-EN214“Elemental Mistress Doriado”RareEffect Ritual Monster
DR3-EN215“Elemental Hero Flame Wingman”Ultra RareOnbekend
DR3-EN216“Elemental Hero Thunder Giant”Ultra RareOnbekend
DR3-EN217“Card of Sanctity”Super RareNormal Spell Card
DR3-EN218“Brain Control”Super RareNormal Spell Card
DR3-EN219“Gift of the Martyr”CommonNormal Spell Card
DR3-EN220“Double Attack”CommonNormal Spell Card
DR3-EN221“Battery Charger”CommonNormal Spell Card
DR3-EN222“Kaminote Blow”CommonNormal Spell Card
DR3-EN223“Doriado’s Blessing”CommonRitual Spell Card
DR3-EN224“Final Ritual of the Ancients”CommonRitual Spell Card
DR3-EN225“Legendary Black Belt”RareEquip Spell Card
DR3-EN226“Nitro Unit”RareEquip Spell Card
DR3-EN227“Shifting Shadows”CommonContinuous Spell Card
DR3-EN228“Impenetrable Formation”CommonContinuous Spell Card
DR3-EN229“Hero Signal”RareNormal Trap Card
DR3-EN230“Pikeru’s Second Sight”CommonNormal Trap Card
DR3-EN231“Minefield Eruption”CommonNormal Trap Card
DR3-EN232“Kozaky’s Self-Destruct Button”RareNormal Trap Card
DR3-EN233“Mispolymerization”CommonNormal Trap Card
DR3-EN234“Level Conversion Lab”CommonNormal Trap Card
DR3-EN235“Rock Bombardment”CommonNormal Trap Card
DR3-EN236“Grave Lure”CommonNormal Trap Card
DR3-EN237“Token Feastevil”RareNormal Trap Card
DR3-EN238“Spell-Stopping Statute”RareCounter Trap Card
DR3-EN239“Royal Surrender”RareCounter Trap Card
DR3-EN240“Lone Wolf”CommonContinuous Trap Card
Dark Revelation Volume 3 Cardlist | Bron: Yugioh.fandom.com

Yu-Gi-Oh! Booster Packs

Wij hebben de volledige lijst met alle Yu-Gi-Oh! Booster Packs in kaart gebracht. Hiermee krijg je inzicht in alle sets, die Konami heeft uitgebracht. De lijst begint bij het jaar 2002 en gaat zo door naar de meest recente sets.

Yu-Gi-Oh! sets uit 2006

De set Dark Revelations Volume 3 is de laatste set van het jaar 2006. Konami heeft verder de volgende sets uitgebracht in dat jaar:

Jeffrey
Jeffreyhttps://yugiohkaarten.nl
Vroeger groot fan van YuGiOh! en nu de hobby weer aan het herpakken. Schrijf graag artikelen over nieuws, personages en andere onderwerpen zodat ik zelf ook weer kennis krijg.

Share this article

Recent posts

Popular categories

Vorig artikel
Volgend artikel

Recent comments