Dark Beginning 2

-

Op 27 juli 2005 kwam Konami met de 18e Yu-Gi-Oh! set: Dark Beginning 2. Deze set bevat een hoop kaarten, waaronder kaarten van Labyrinth of Nightmare, Pharaonic Guardian en Metal Raiders. De kaarten die terug komen in Dark Beginning 2 hebben daarin wel een verminderde zeldzaamheid. Verder zijn er veel nieuwe kaarten toegevoegd, die je nog nooit eerder hebt gezien in Booster Packs.

Dark Beginning 2 Cardlist

De set Dark Beginning 2 bevat in totaal 250 kaarten. Die zijn verdeeld onder de volgende zeldzaamheid:

  • 15 Ultra Rare
  • 20 Super Rare
  • 30 Rare
  • 185 Common
Card numberNameRarityCategory
DB2-EN001“Jowgen the Spiritualist”RareEffect Monster
DB2-EN002“Kycoo the Ghost Destroyer”RareEffect Monster
DB2-EN003“Bazoo the Soul-Eater”RareEffect Monster
DB2-EN004“Dark Necrofear”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN005“Soul of Purity and Light”CommonEffect Monster
DB2-EN006“Aqua Spirit”CommonEffect Monster
DB2-EN007“The Rock Spirit”CommonEffect Monster
DB2-EN008“Gilasaurus”CommonEffect Monster
DB2-EN009“Tornado Bird”CommonFlip monster
DB2-EN010“Zombyra the Dark”CommonEffect Monster
DB2-EN011“Maryokutai”CommonEffect Monster
DB2-EN012“The Last Warrior from Another Planet”Super RareEffect Fusion Monster
DB2-EN013“Dark Spirit of the Silent”CommonNormal Trap Card
DB2-EN014“Royal Command”RareContinuous Trap Card
DB2-EN015“Riryoku Field”RareCounter Trap Card
DB2-EN016“Skull Lair”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN017“Graverobber’s Retribution”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN018“Destruction Punch”CommonNormal Trap Card
DB2-EN019“Blind Destruction”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN020“The Emperor’s Holiday”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN021“Destiny Board”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN022“Spirit Message “I””CommonContinuous Spell Card
DB2-EN023“Spirit Message “N””CommonContinuous Spell Card
DB2-EN024“Spirit Message “A””CommonContinuous Spell Card
DB2-EN025“Spirit Message “L””CommonContinuous Spell Card
DB2-EN026“The Dark Door”CommonContinuous Spell Card
DB2-EN027“Spiritualism”RareNormal Spell Card
DB2-EN028“Cyclon Laser”CommonEquip Spell Card
DB2-EN029“De-Fusion”CommonQuick-Play Spell Card
DB2-EN030“Fusion Gate”RareField Spell Card
DB2-EN031“Ekibyo Drakmord”CommonEquip Spell Card
DB2-EN032“Miracle Dig”CommonNormal Spell Card
DB2-EN033“Vengeful Bog Spirit”CommonContinuous Spell Card
DB2-EN034“Blade Knight”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN035“Baby Dragon”CommonNormal Monster
DB2-EN036“Blackland Fire Dragon”CommonNormal Monster
DB2-EN037“Battle Steer”CommonNormal Monster
DB2-EN038“Time Wizard”Super RareEffect Monster
DB2-EN039“Saggi the Dark Clown”CommonNormal Monster
DB2-EN040“Dragon Piper”CommonFlip monster
DB2-EN041“Illusionist Faceless Mage”CommonNormal Monster
DB2-EN042“Sangan”RareEffect Monster
DB2-EN043“Great Moth”CommonEffect Monster
DB2-EN044“Kuriboh”RareEffect Monster
DB2-EN045“Thousand Dragon”CommonFusion Monster
DB2-EN046“King of Yamimakai”CommonNormal Monster
DB2-EN047“Catapult Turtle”Super RareEffect Monster
DB2-EN048“Mystic Horseman”CommonNormal Monster
DB2-EN049“Rabid Horseman”CommonFusion Monster
DB2-EN050“Crass Clown”CommonEffect Monster
DB2-EN051“Dream Clown”CommonEffect Monster
DB2-EN052“Princess of Tsurugi”CommonFlip monster
DB2-EN053“Tremendous Fire”CommonNormal Spell Card
DB2-EN054“Jirai Gumo”CommonEffect Monster
DB2-EN055“Shadow Ghoul”CommonEffect Monster
DB2-EN056“Ryu-Kishin Powered”CommonNormal Monster
DB2-EN057“Launcher Spider”CommonNormal Monster
DB2-EN058“Thunder Dragon”CommonEffect Monster
DB2-EN059“The Immortal of Thunder”CommonFlip monster
DB2-EN060“Hoshiningen”CommonEffect Monster
DB2-EN061“Cannon Soldier”Super RareEffect Monster
DB2-EN062“Muka Muka”CommonEffect Monster
DB2-EN063“The Bistro Butcher”CommonEffect Monster
DB2-EN064“Star Boy”CommonEffect Monster
DB2-EN065“Milus Radiant”CommonEffect Monster
DB2-EN066“Witch of the Black Forest”RareEffect Monster
DB2-EN067“Little Chimera”CommonEffect Monster
DB2-EN068“Bladefly”CommonEffect Monster
DB2-EN069“Twin-Headed Thunder Dragon”CommonFusion Monster
DB2-EN070“Witch’s Apprentice”CommonEffect Monster
DB2-EN071“Gazelle the King of Mythical Beasts”CommonNormal Monster
DB2-EN072“Barrel Dragon”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN073“Solemn Judgment”Super RareCounter Trap Card
DB2-EN074“Magic Jammer”Super RareCounter Trap Card
DB2-EN075“Seven Tools of the Bandit”Super RareCounter Trap Card
DB2-EN076“Horn of Heaven”RareCounter Trap Card
DB2-EN077“Shield & Sword”CommonNormal Spell Card
DB2-EN078“Block Attack”CommonNormal Spell Card
DB2-EN079“The Unhappy Maiden”CommonEffect Monster
DB2-EN080“Robbin’ Goblin”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN081“Mirror Force”Super RareNormal Trap Card
DB2-EN082“Ring of Magnetism”RareEquip Spell Card
DB2-EN083“Share the Pain”CommonNormal Spell Card
DB2-EN084“Heavy Storm”Super RareNormal Spell Card
DB2-EN085“Wattkid”CommonNormal Monster
DB2-EN086“Soul of the Pure”CommonNormal Spell Card
DB2-EN087“Dark-Piercing Light”CommonNormal Spell Card
DB2-EN088“The Statue of Easter Island”CommonNormal Monster
DB2-EN089“Shining Friendship”CommonNormal Monster
DB2-EN090“The Wicked Worm Beast”CommonEffect Monster
DB2-EN091“Tiger Axe”CommonNormal Monster
DB2-EN092“Axe Raider”CommonNormal Monster
DB2-EN093“Mechanicalchaser”CommonNormal Monster
DB2-EN094“Gemini Elf”CommonNormal Monster
DB2-EN095“Graceful Charity”RareNormal Spell Card
DB2-EN096“Two-Headed King Rex”CommonNormal Monster
DB2-EN097“Goddess with the Third Eye”CommonEffect Monster
DB2-EN098“Lord of the Lamp”CommonNormal Monster
DB2-EN099“Machine King”CommonEffect Monster
DB2-EN100“Cyber-Stein”RareEffect Monster
DB2-EN101“Dragon Seeker”CommonEffect Monster
DB2-EN102“Needle Worm”CommonFlip monster
DB2-EN103“Greenkappa”CommonFlip monster
DB2-EN104“Morphing Jar”RareFlip monster
DB2-EN105“Penguin Soldier”RareFlip monster
DB2-EN106“Royal Decree”Super RareContinuous Trap Card
DB2-EN107“Magical Thorn”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN108“Restructer Revolution”CommonNormal Spell Card
DB2-EN109“Fusion Sage”CommonNormal Spell Card
DB2-EN110“Total Defense Shogun”Super RareEffect Monster
DB2-EN111“Swift Gaia the Fierce Knight”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN112“Obnoxious Celtic Guard”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN113“Luminous Soldier”CommonEffect Monster
DB2-EN114“Command Knight”Super RareEffect Monster
DB2-EN115“Kaiser Sea Horse”CommonEffect Monster
DB2-EN116“Vampire Lord”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN117“Toon Goblin Attack Force”CommonToon monster
DB2-EN118“Toon Cannon Soldier”CommonToon monster
DB2-EN119“Toon Gemini Elf”CommonToon monster
DB2-EN120“Toon Masked Sorcerer”CommonToon monster
DB2-EN121“Toon Table of Contents”CommonNormal Spell Card
DB2-EN122“Toon Defense”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN123“Insect Queen”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN124“Dark Ruler Ha Des”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN125“Dark Balter the Terrible”RareEffect Fusion Monster
DB2-EN126“Lesser Fiend”CommonEffect Monster
DB2-EN127“Possessed Dark Soul”CommonEffect Monster
DB2-EN128“Winged Minion”CommonEffect Monster
DB2-EN129“Skull Knight #2”CommonEffect Monster
DB2-EN130“Twin-Headed Wolf”CommonEffect Monster
DB2-EN131“Opticlops”CommonNormal Monster
DB2-EN132“Bark of Dark Ruler”CommonNormal Trap Card
DB2-EN133“Fatal Abacus”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN134“The Puppet Magic of Dark Ruler”CommonNormal Spell Card
DB2-EN135“Soul Demolition”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN136“Double Snare”CommonNormal Spell Card
DB2-EN137“Freed the Matchless General”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN138“Marauding Captain”RareEffect Monster
DB2-EN139“Ryu Senshi”RareEffect Fusion Monster
DB2-EN140“Warrior Dai Grepher”CommonNormal Monster
DB2-EN141“Mysterious Guard”CommonFlip monster
DB2-EN142“Frontier Wiseman”CommonEffect Monster
DB2-EN143“Exiled Force”CommonEffect Monster
DB2-EN144“Shadow Tamer”CommonFlip monster
DB2-EN145“Dragon Manipulator”CommonFlip monster
DB2-EN146“The A. Forces”CommonContinuous Spell Card
DB2-EN147“Reinforcement of the Army”RareNormal Spell Card
DB2-EN148“Array of Revealing Light”CommonField Spell Card
DB2-EN149“The Warrior Returning Alive”CommonNormal Spell Card
DB2-EN150“Emergency Provisions”RareQuick-Play Spell Card
DB2-EN151“Tyrant Dragon”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN152“Spear Dragon”Super RareEffect Monster
DB2-EN153“Spirit Ryu”CommonEffect Monster
DB2-EN154“Fiend Skull Dragon”RareEffect Fusion Monster
DB2-EN155“Cave Dragon”CommonEffect Monster
DB2-EN156“Gray Wing”CommonEffect Monster
DB2-EN157“Troop Dragon”CommonEffect Monster
DB2-EN158“The Dragon’s Bead”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN159“A Wingbeat of Giant Dragon”CommonNormal Spell Card
DB2-EN160“Dragon’s Gunfire”CommonNormal Spell Card
DB2-EN161“Stamping Destruction”CommonNormal Spell Card
DB2-EN162“Super Rejuvenation”CommonQuick-Play Spell Card
DB2-EN163“Dragon’s Rage”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN164“Burst Breath”CommonNormal Trap Card
DB2-EN165“Luster Dragon #2”CommonNormal Monster
DB2-EN166“Fiber Jar”RareFlip monster
DB2-EN167“Serpentine Princess”CommonEffect Monster
DB2-EN168“Patrician of Darkness”CommonEffect Monster
DB2-EN169“Thunder Nyan Nyan”RareEffect Monster
DB2-EN170“Gradius’ Option”CommonEffect Monster
DB2-EN171“Injection Fairy Lily”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN172“Woodland Sprite”CommonEffect Monster
DB2-EN173“Airknight Parshath”Super RareEffect Monster
DB2-EN174“Twin-Headed Behemoth”CommonEffect Monster
DB2-EN175“Maharaghi”CommonSpirit monster
DB2-EN176“Inaba White Rabbit”CommonSpirit monster
DB2-EN177“Yata-Garasu”CommonSpirit monster
DB2-EN178“Susa Soldier”Super RareSpirit monster
DB2-EN179“Yamata Dragon”Super RareSpirit monster
DB2-EN180“Great Long Nose”CommonSpirit monster
DB2-EN181“Otohime”CommonSpirit monster
DB2-EN182“Hino-Kagu-Tsuchi”Ultra RareSpirit monster
DB2-EN183“Asura Priest”CommonSpirit monster
DB2-EN184“Fushi No Tori”CommonSpirit monster
DB2-EN185“Spring of Rebirth”CommonContinuous Spell Card
DB2-EN186“Heart of Clear Water”CommonEquip Spell Card
DB2-EN187“A Legendary Ocean”CommonField Spell Card
DB2-EN188“Fusion Sword Murasame Blade”CommonEquip Spell Card
DB2-EN189“Smoke Grenade of the Thief”CommonEquip Spell Card
DB2-EN190“Creature Swap”Super RareNormal Spell Card
DB2-EN191“Spiritual Energy Settle Machine”CommonContinuous Spell Card
DB2-EN192“Second Coin Toss”CommonContinuous Spell Card
DB2-EN193“Convulsion of Nature”CommonContinuous Spell Card
DB2-EN194“The Secret of the Bandit”CommonNormal Spell Card
DB2-EN195“After the Struggle”CommonNormal Spell Card
DB2-EN196“Magic Reflector”CommonNormal Spell Card
DB2-EN197“Blast with Chain”RareNormal Trap Card
DB2-EN198“Disappear”CommonNormal Trap Card
DB2-EN199“Bubble Crash”CommonNormal Trap Card
DB2-EN200“Royal Oppression”RareContinuous Trap Card
DB2-EN201“Bottomless Trap Hole”CommonNormal Trap Card
DB2-EN202“Bad Reaction to Simochi”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN203“Ominous Fortunetelling”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN204“Spirit’s Invitation”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN205“Drop Off”CommonNormal Trap Card
DB2-EN206“Last Turn”RareNormal Trap Card
DB2-EN207“King Tiger Wanghu”CommonEffect Monster
DB2-EN208“Birdface”CommonEffect Monster
DB2-EN209“Kryuel”CommonEffect Monster
DB2-EN210“Arsenal Bug”CommonEffect Monster
DB2-EN211“Maiden of the Aqua”CommonEffect Monster
DB2-EN212“Jowls of Dark Demise”CommonFlip monster
DB2-EN213“Mucus Yolk”CommonEffect Monster
DB2-EN214“Moisture Creature”CommonEffect Monster
DB2-EN215“Gora Turtle”CommonEffect Monster
DB2-EN216“Sasuke Samurai”RareEffect Monster
DB2-EN217“Dark Dust Spirit”CommonSpirit monster
DB2-EN218“Royal Keeper”CommonEffect Monster
DB2-EN219“Wandering Mummy”CommonEffect Monster
DB2-EN220“Great Dezard”Super RareEffect Monster
DB2-EN221“Swarm of Scarabs”CommonEffect Monster
DB2-EN222“Swarm of Locusts”CommonEffect Monster
DB2-EN223“Giant Axe Mummy”CommonEffect Monster
DB2-EN224“Guardian Sphinx”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN225“Pyramid Turtle”RareEffect Monster
DB2-EN226“Dice Jar”CommonFlip monster
DB2-EN227“Dark Scorpion Burglars”CommonEffect Monster
DB2-EN228“Don Zaloog”Super RareEffect Monster
DB2-EN229“Fushioh Richie”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN230“Book of Life”Super RareNormal Spell Card
DB2-EN231“Book of Taiyou”CommonNormal Spell Card
DB2-EN232“Book of Moon”CommonQuick-Play Spell Card
DB2-EN233“Mirage of Nightmare”CommonContinuous Spell Card
DB2-EN234“Secret Pass to the Treasures”CommonNormal Spell Card
DB2-EN235“Call of the Mummy”CommonContinuous Spell Card
DB2-EN236“Timidity”CommonNormal Spell Card
DB2-EN237“Pyramid Energy”CommonQuick-Play Spell Card
DB2-EN238“Tutan Mask”CommonCounter Trap Card
DB2-EN239“Ordeal of a Traveler”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN240“Bottomless Shifting Sand”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN241“Curse of Royal”CommonCounter Trap Card
DB2-EN242“Needle Ceiling”CommonNormal Trap Card
DB2-EN243“Statue of the Wicked”RareNormal Trap Card
DB2-EN244“Dark Coffin”CommonNormal Trap Card
DB2-EN245“Needle Wall”CommonContinuous Trap Card
DB2-EN246“Trap Dustshoot”CommonNormal Trap Card
DB2-EN247“Reckless Greed”CommonNormal Trap Card
DB2-EN248“Pharaoh’s Treasure”CommonNormal Trap Card
DB2-EN249“Perfectly Ultimate Great Moth”Ultra RareEffect Monster
DB2-EN250“Black Illusion Ritual”CommonRitual Spell Card
Dark Beginning 2 Cardlist | Bron: Yugioh.fandom.com

Booster Packs Yu-Gi-Oh!

Bij ons vind je de gehele lijst met alle Yu-Gi-Oh! Booster Packs. De totale lijst geeft inzicht in alle sets en maakt het gemakkelijk om alle sets te verzamelen. De Booster Pack lijst begint bij 2002 en gaat door tot de meest recente sets.

Sets uit 2005 Yu-Gi-Oh!

De set Dark Beginning 2 behoort tot een van de zeven sets uit 2005. De andere sets uit het jaar 2005 zijn:

Jeffrey
Jeffreyhttps://yugiohkaarten.nl
Vroeger groot fan van YuGiOh! en nu de hobby weer aan het herpakken. Schrijf graag artikelen over nieuws, personages en andere onderwerpen zodat ik zelf ook weer kennis krijg.

Share this article

Recent posts

Popular categories

Vorig artikel
Volgend artikel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Recent comments