Dark Beginning 1

-

Op 12 oktober 2004 is er een hele toffe set uitgekomen: Dark Beginning 1. Dit is de vijfde set van 2004 en in totaal de 14e set van de Yu-Gi-Oh! TCG. Leuk feitje is dat dit de eerste set met Yugi Muto op de booster pack. Andere sets hebben allemaal Yami Yugi op de booster packs.

Eerste herdruk van Yu-Gi-Oh!

Dark Beginning 1 is de eerste herdruk van Yu-Gi-Oh! TCG. De set bevat verschillende Japanse sets, waaronder: Legacy Volume.1, Duelist Legacy Volume.2 en de eerste helft van Duelist Legacy Volume.3. Dit houdt in dat de set de meeste kaarten van LOB-LON bevat, waaronder bijvoorbeeld alle vijf delen van Exodia the Forbidden One.

Dark Beginning 1 Cardlist

De set Dark Beginning 1 bevat in totaal 250 kaarten. Elke Booster Pack bevat in totaal 12 kaarten.

Card numberNameRarityCategory
DB1-EN001“Penguin Knight”CommonEffect Monster
DB1-EN002“Axe of Despair”RareEquip Spell Card
DB1-EN003“Black Pendant”RareEquip Spell Card
DB1-EN004“Horn of Light”CommonEquip Spell Card
DB1-EN005“Malevolent Nuzzler”CommonEquip Spell Card
DB1-EN006“Spellbinding Circle”RareContinuous Trap Card
DB1-EN007“Electric Snake”CommonEffect Monster
DB1-EN008“Ameba”CommonEffect Monster
DB1-EN009“Maha Vailo”CommonEffect Monster
DB1-EN010“Minar”CommonEffect Monster
DB1-EN011“Griggle”CommonEffect Monster
DB1-EN012“Hiro’s Shadow Scout”CommonFlip monster
DB1-EN013“Invader of the Throne”CommonFlip monster
DB1-EN014“Slot Machine”CommonNormal Monster
DB1-EN015“Relinquished”Super RareEffect Ritual Monster
DB1-EN016“Red Archery Girl”CommonNormal Monster
DB1-EN017“Gravekeeper’s Servant”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN018“Upstart Goblin”CommonNormal Spell Card
DB1-EN019“Toll”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN020“Final Destiny”CommonNormal Spell Card
DB1-EN021“Snatch Steal”Ultra RareEquip Spell Card
DB1-EN022“Chorus of Sanctuary”CommonField Spell Card
DB1-EN023“Confiscation”CommonNormal Spell Card
DB1-EN024“Delinquent Duo”Super RareNormal Spell Card
DB1-EN025“Fairy’s Hand Mirror”CommonNormal Trap Card
DB1-EN026“Tailor of the Fickle”CommonQuick-Play Spell Card
DB1-EN027“Rush Recklessly”CommonQuick-Play Spell Card
DB1-EN028“The Reliable Guardian”CommonQuick-Play Spell Card
DB1-EN029“The Forceful Sentry”RareNormal Spell Card
DB1-EN030“Chain Energy”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN031“Mystical Space Typhoon”Super RareQuick-Play Spell Card
DB1-EN032“Giant Trunade”RareNormal Spell Card
DB1-EN033“Painful Choice”CommonNormal Spell Card
DB1-EN034“Horn of the Unicorn”CommonEquip Spell Card
DB1-EN035“Labyrinth Wall”CommonNormal Monster
DB1-EN036“Eternal Rest”CommonNormal Spell Card
DB1-EN037“Megamorph”Super RareEquip Spell Card
DB1-EN038“Manga Ryu-Ran”CommonToon monster
DB1-EN039“Toon Mermaid”CommonToon monster
DB1-EN040“Toon Summoned Skull”RareToon monster
DB1-EN041“Hyozanryu”CommonNormal Monster
DB1-EN042“Toon World”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN043“Cyber Jar”RareFlip monster
DB1-EN044“Banisher of the Light”CommonEffect Monster
DB1-EN045“Giant Rat”RareEffect Monster
DB1-EN046“Senju of the Thousand Hands”CommonEffect Monster
DB1-EN047“UFO Turtle”CommonEffect Monster
DB1-EN048“Flash Assailant”CommonEffect Monster
DB1-EN049“Karate Man”CommonEffect Monster
DB1-EN050“Giant Germ”CommonEffect Monster
DB1-EN051“Nimble Momonga”RareEffect Monster
DB1-EN052“Shining Angel”CommonEffect Monster
DB1-EN053“Mother Grizzly”CommonEffect Monster
DB1-EN054“Flying Kamakiri 1”CommonEffect Monster
DB1-EN055“Ceremonial Bell”CommonEffect Monster
DB1-EN056“Sonic Bird”CommonEffect Monster
DB1-EN057“Mystic Tomato”RareEffect Monster
DB1-EN058“Kotodama”CommonEffect Monster
DB1-EN059“Gaia Power”CommonField Spell Card
DB1-EN060“Umiiruka”CommonField Spell Card
DB1-EN061“Molten Destruction”CommonField Spell Card
DB1-EN062“Rising Air Current”CommonField Spell Card
DB1-EN063“Luminous Spark”CommonField Spell Card
DB1-EN064“Mystic Plasma Zone”CommonField Spell Card
DB1-EN065“Messenger of Peace”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN066“Blue-Eyes Toon Dragon”Super RareToon monster
DB1-EN067“Jinzo”Ultra RareEffect Monster
DB1-EN068“Parasite Paracide”CommonFlip monster
DB1-EN069“Lightforce Sword”CommonNormal Trap Card
DB1-EN070“Chain Destruction”CommonNormal Trap Card
DB1-EN071“Time Seal”CommonNormal Trap Card
DB1-EN072“Graverobber”CommonNormal Trap Card
DB1-EN073“Gift of The Mystical Elf” (als “Gift of the Mystical Elf”)CommonNormal Trap Card
DB1-EN074“The Eye of Truth”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN075“Dust Tornado”RareNormal Trap Card
DB1-EN076“Call of the Haunted”Super RareContinuous Trap Card
DB1-EN077“Enchanted Javelin”CommonNormal Trap Card
DB1-EN078“Mirror Wall”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN079“Numinous Healer”CommonNormal Trap Card
DB1-EN080“Forced Requisition”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN081“DNA Surgery”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN082“Backup Soldier”CommonNormal Trap Card
DB1-EN083“Ceasefire”Super RareNormal Trap Card
DB1-EN084“Light of Intervention”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN085“Respect Play”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN086“Imperial Order”Ultra RareContinuous Trap Card
DB1-EN087“Magical Hats”RareNormal Trap Card
DB1-EN088“Nobleman of Crossout”Super RareNormal Spell Card
DB1-EN089“Nobleman of Extermination”CommonNormal Spell Card
DB1-EN090“The Shallow Grave”CommonNormal Spell Card
DB1-EN091“Premature Burial”Super RareEquip Spell Card
DB1-EN092“Morphing Jar 2”RareFlip monster
DB1-EN093“Kiseitai”CommonEffect Monster
DB1-EN094“Sky Scout”CommonNormal Monster
DB1-EN095“Buster Blader”Super RareEffect Monster
DB1-EN096“Dark Sage”Ultra RareEffect Monster
DB1-EN097“Big Shield Gardna” (als “Big Shield Guardna”)Ultra RareEffect Monster
DB1-EN098“Blue-Eyes White Dragon”Ultra RareNormal Monster
DB1-EN099“Hitotsu-Me Giant”CommonNormal Monster
DB1-EN100“Flame Swordsman”RareFusion Monster
DB1-EN101“Skull Servant”CommonNormal Monster
DB1-EN102“Dark Magician”Ultra RareNormal Monster
DB1-EN103“Gaia The Fierce Knight”RareNormal Monster
DB1-EN104“Celtic Guardian”CommonNormal Monster
DB1-EN105“Mammoth Graveyard”CommonNormal Monster
DB1-EN106“Silver Fang”CommonNormal Monster
DB1-EN107“Flame Manipulator”CommonNormal Monster
DB1-EN108“Dark King of the Abyss”CommonNormal Monster
DB1-EN109“Aqua Madoor”CommonNormal Monster
DB1-EN110“Masaki the Legendary Swordsman”CommonNormal Monster
DB1-EN111“Dragon Capture Jar”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN112“Umi”CommonField Spell Card
DB1-EN113“Dark Hole”Super RareNormal Spell Card
DB1-EN114“Raigeki”Ultra RareNormal Spell Card
DB1-EN115“Red Medicine”CommonNormal Spell Card
DB1-EN116“Hinotama”CommonNormal Spell Card
DB1-EN117“Fissure”RareNormal Spell Card
DB1-EN118“Trap Hole”RareNormal Trap Card
DB1-EN119“Polymerization”CommonNormal Spell Card
DB1-EN120“Mystical Elf”CommonNormal Monster
DB1-EN121“Beaver Warrior”CommonNormal Monster
DB1-EN122“Gaia the Dragon Champion”RareFusion Monster
DB1-EN123“Curse of Dragon”CommonNormal Monster
DB1-EN124“Giant Soldier of Stone”CommonNormal Monster
DB1-EN125“Uraby”CommonNormal Monster
DB1-EN126“Red-Eyes Black Dragon” (als “Red-Eyes B. Dragon”)Super RareNormal Monster
DB1-EN127“Reaper of the Cards”CommonFlip monster
DB1-EN128“Stop Defense”CommonNormal Spell Card
DB1-EN129“Swords of Revealing Light”Super RareNormal Spell Card
DB1-EN130“Armed Ninja”CommonFlip monster
DB1-EN131“Man-Eater Bug”RareFlip monster
DB1-EN132“Hane-Hane”CommonFlip monster
DB1-EN133“Monster Reborn”Ultra RareNormal Spell Card
DB1-EN134“Pot of Greed”Super RareNormal Spell Card
DB1-EN135“Right Leg of the Forbidden One”CommonNormal Monster
DB1-EN136“Left Leg of the Forbidden One”CommonNormal Monster
DB1-EN137“Right Arm of the Forbidden One”CommonNormal Monster
DB1-EN138“Left Arm of the Forbidden One”CommonNormal Monster
DB1-EN139“Exodia the Forbidden One”Ultra RareEffect Monster
DB1-EN140“Feral Imp”CommonNormal Monster
DB1-EN141“Winged Dragon, Guardian of the Fortress 1”CommonNormal Monster
DB1-EN142“Summoned Skull”Super RareNormal Monster
DB1-EN143“Armored Lizard”CommonNormal Monster
DB1-EN144“Larvae Moth”CommonEffect Monster
DB1-EN145“Harpie Lady”CommonNormal Monster
DB1-EN146“Harpie Lady Sisters”CommonEffect Monster
DB1-EN147“Kojikocy”CommonNormal Monster
DB1-EN148“Cocoon of Evolution”CommonEffect Monster
DB1-EN149“Armored Zombie”CommonNormal Monster
DB1-EN150“Mask of Darkness”CommonFlip monster
DB1-EN151“White Magical Hat”CommonEffect Monster
DB1-EN152“Big Eye”CommonFlip monster
DB1-EN153“Black Skull Dragon” (als “B. Skull Dragon”)Super RareFusion Monster
DB1-EN154“Masked Sorcerer”CommonEffect Monster
DB1-EN155“Petit Moth”CommonNormal Monster
DB1-EN156“Elegant Egotist”CommonNormal Spell Card
DB1-EN157“Sanga of the Thunder”CommonEffect Monster
DB1-EN158“Kazejin”CommonEffect Monster
DB1-EN159“Suijin”CommonEffect Monster
DB1-EN160“Mystic Lamp”CommonEffect Monster
DB1-EN161“Blast Juggler”CommonEffect Monster
DB1-EN162“Jinzo 7”CommonEffect Monster
DB1-EN163“Magician of Faith”RareFlip monster
DB1-EN164“Fake Trap”CommonNormal Trap Card
DB1-EN165“Tribute to The Doomed”RareNormal Spell Card
DB1-EN166“Soul Release”CommonNormal Spell Card
DB1-EN167“The Cheerful Coffin”CommonNormal Spell Card
DB1-EN168“Change of Heart”Ultra RareNormal Spell Card
DB1-EN169“Makyura the Destructor”Super RareEffect Monster
DB1-EN170“Exchange”Super RareNormal Spell Card
DB1-EN171“Minor Goblin Official”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN172“Gamble”CommonNormal Trap Card
DB1-EN173“Attack and Receive”CommonNormal Trap Card
DB1-EN174“Solemn Wishes”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN175“Skull Invitation”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN176“Bubonic Vermin”CommonFlip monster
DB1-EN177“Burning Land”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN178“Fairy Meteor Crush”RareEquip Spell Card
DB1-EN179“Limiter Removal”RareQuick-Play Spell Card
DB1-EN180“Rain of Mercy”CommonNormal Spell Card
DB1-EN181“Monster Recovery”CommonQuick-Play Spell Card
DB1-EN182“Shift”CommonNormal Trap Card
DB1-EN183“Dimensionhole”CommonNormal Spell Card
DB1-EN184“Ground Collapse”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN185“Magic Drain”Counter Trap Card
DB1-EN186“Infinite Dismissal”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN187“Gravity Bind”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN188“Type Zero Magic Crusher”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN189“Shadow of Eyes”CommonNormal Trap Card
DB1-EN190“The Legendary Fisherman”RareEffect Monster
DB1-EN191“Sword Hunter”CommonEffect Monster
DB1-EN192“Drill Bug”CommonEffect Monster
DB1-EN193“Deepsea Warrior”CommonEffect Monster
DB1-EN194“Thousand-Eyes Idol”CommonNormal Monster
DB1-EN195“Thousand-Eyes Restrict”Ultra RareEffect Fusion Monster
DB1-EN196“Hayabusa Knight”RareEffect Monster
DB1-EN197“Bombardment Beetle”CommonFlip monster
DB1-EN198“4-Starred Ladybug of Doom”CommonFlip monster
DB1-EN199“Gradius”CommonNormal Monster
DB1-EN200“Vampire Baby” (als “Red-Moon Baby”)CommonEffect Monster
DB1-EN201“Mad Sword Beast”RareEffect Monster
DB1-EN202“Goblin Attack Force”Super RareEffect Monster
DB1-EN203“The Fiend Megacyber”RareEffect Monster
DB1-EN204“Gearfried the Iron Knight”RareEffect Monster
DB1-EN205“Insect Barrier”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN206“Swordsman of Landstar”CommonNormal Monster
DB1-EN207“Humanoid Slime”CommonNormal Monster
DB1-EN208“Worm Drake”CommonNormal Monster
DB1-EN209“Humanoid Worm Drake”CommonFusion Monster
DB1-EN210“Revival Jam”CommonEffect Monster
DB1-EN211“Amphibian Beast”CommonNormal Monster
DB1-EN212“Shining Abyss”CommonNormal Monster
DB1-EN213“Grand Tiki Elder”CommonNormal Monster
DB1-EN214“The Masked Beast”Super RareRitual Monster
DB1-EN215“Melchid the Four-Face Beast”CommonNormal Monster
DB1-EN216“Nuvia the Wicked”CommonEffect Monster
DB1-EN217“Chosen One”CommonNormal Spell Card
DB1-EN218“Mask of Weakness”CommonNormal Trap Card
DB1-EN219“Curse of the Masked Beast”CommonRitual Spell Card
DB1-EN220“Mask of Dispel”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN221“Mask of Restrict”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN222“Mask of the Accursed”CommonEquip Spell Card
DB1-EN223“Mask of Brutality”CommonEquip Spell Card
DB1-EN224“Return of the Doomed”CommonNormal Spell Card
DB1-EN225“Lightning Blade”CommonEquip Spell Card
DB1-EN226“Tornado Wall”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN227“Fairy Box”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN228“Torrential Tribute”Ultra RareNormal Trap Card
DB1-EN229“Jam Breeding Machine”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN230“Infinite Cards”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN231“Jam Defender”CommonContinuous Trap Card
DB1-EN232“Card of Safe Return”CommonContinuous Spell Card
DB1-EN233“Amazoness Archer”CommonEffect Monster
DB1-EN234“Fire Princess”CommonEffect Monster
DB1-EN235“Spirit of the Breeze”CommonEffect Monster
DB1-EN236“Dancing Fairy”CommonEffect Monster
DB1-EN237“Cure Mermaid”CommonEffect Monster
DB1-EN238“Hysteric Fairy”CommonEffect Monster
DB1-EN239“The Forgiving Maiden”CommonEffect Monster
DB1-EN240“St. Joan”CommonFusion Monster
DB1-EN241“Darklord Marie” (als “Marie the Fallen One”)CommonEffect Monster
DB1-EN242“Jar of Greed”RareNormal Trap Card
DB1-EN243“Scroll of Bewitchment”CommonEquip Spell Card
DB1-EN244“United We Stand”Ultra RareEquip Spell Card
DB1-EN245“Mage Power”Ultra RareEquip Spell Card
DB1-EN246“The Portrait’s Secret”CommonNormal Monster
DB1-EN247“The Gross Ghost of Fled Dreams”CommonNormal Monster
DB1-EN248“Headless Knight”CommonNormal Monster
DB1-EN249“Earthbound Spirit”CommonNormal Monster
DB1-EN250“The Earl of Demise”CommonNormal Monster
Dark Beginning 1 Cardlist | Bron: yugioh.fandom.com

Yu-Gi-Oh! Booster Packs

Check hier de totale lijst met alle Yu-Gi-Oh! Booster Packs. De totale lijst geeft inzicht in alle sets en maakt het voor jou erg gemakkelijk om inzicht te krijgen in alle te verzamelen sets. De lijst begint bij 2002 en gaat zo door tot de meest recente sets.

Sets uit 2004 Yu-Gi-Oh!

De Dark Beginning 1 behoort tot een van de zes sets uit 2004. De andere sets uit het jaar 2004 zijn:

Jeffrey
Jeffreyhttps://yugiohkaarten.nl
Vroeger groot fan van YuGiOh! en nu de hobby weer aan het herpakken. Schrijf graag artikelen over nieuws, personages en andere onderwerpen zodat ik zelf ook weer kennis krijg.

Share this article

Recent posts

Popular categories

Vorig artikel
Volgend artikel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Recent comments